Obuka neplivača u osnovnim školama na području Osječko-baranjske županije

 

Osječko-baranjska županija u suradnji s Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije i specijaliziranom udrugom za provedbu programa obuke neplivača Sportski klub „Profesor Baltazar“ Osijek, putem verificiranog Programa od strane Agencije za odgoj i obrazovanje u 2019. godini, krenula je u realizaciju programa Provjere i obuke neplivača 5. razreda osnovnih škola na području Osječko-barasnjske županije u 2019. godini.

Provjera znanja plivanja, a zatim i obuka neplivača sprovest će se na:

- Našičkom području – bazeni Orahovica - Valpovačkom području – Bizovačke toplice - Osječkom područje – Gradski bazeni Osijek

U tijeku je provjera znanja plivanja za sve učenike 5. razreda, nakon koje kreće 10-dnevna obuka za sve učenike neplivače.