Edukacija za za Lokalne sportske zajednice održana u Kninu

 

Ured za programe lokalnog športa Hrvatskog olimpijskog odbora, u suradnji sa Središnjim državnim uredom za šport i Savezom športova grada Knina, organizirao je edukaciju za Lokalne sportske zajednice koja se održala 14. studenoga 2019. u Kninu u Gradskoj vijećnici.

Tema edukacije je bila „Radionica za prijavitelje na Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja Središnjeg državnog ureda za šport“ koju je vodila predavač dr.sc. Martina Jeričević.

Na radionici su sudjelovali i predstavnici Športske zajednice Osječko-baranjske županije te predstavnici zajednica sportskih udruga gradova Osječko-baranjske županije.